• Through screens and pixels, we traverse the unknown Creating realms of wonder, where dreams are sown, so your company for all and forever will be known  
  • Through screens and pixels, we traverse the unknown Creating realms of wonder, where dreams are sown, so your company for all and forever will be known  
  • Through screens and pixels, we traverse the unknown Creating realms of wonder, where dreams are sown, so your company for all and forever will be known  
  • Through screens and pixels, we traverse the unknown Creating realms of wonder, where dreams are sown, so your company for all and forever will be known  
  • Through screens and pixels, we traverse the unknown Creating realms of wonder, where dreams are sown, so your company for all and forever will be known  
  • Through screens and pixels, we traverse the unknown Creating realms of wonder, where dreams are sown, so your company for all and forever will be known  
  • Through screens and pixels, we traverse the unknown Creating realms of wonder, where dreams are sown, so your company for all and forever will be known  
  • Through screens and pixels, we traverse the unknown Creating realms of wonder, where dreams are sown, so your company for all and forever will be known  

BRANDING

Att bygga ett varumärke är en strategisk process som sträcker sig långt bortom att bara skapa en snygg och igenkänningsbar logotyp. ​

Att bygga ett varumärke handlar om mycket om metaprodukten medans en logotyp är en symbol för att öka ett varumärkes igenkänning.

Metaprodukten är de rena sinnesintrycken, d.v.s. de känslor, erfarenheter, förväntningar och associationer. Metaprodukten omfattar därmed bland annat de associationer och värderingar som tillsammans utgör det upplevda varumärket. Den totala produkten, som vi upplever den, är alltså summan av sinnesintrycken från den fysiska produkten och den metaprodukt vi själva bär på eller utvecklar i vårt eget medvetande.

Metaprodukten handlar till stor del om hur ett varumärke får oss att känna. Det är metaprodukten som gör att vi kan differentiera oss mot konkurrenterna.

Marknadssegmentering innebär att man dela upp marknaden i segment, efter olika variabler. Variabler såsom demografiska, psykografiska, geografiska och beteendebaserade. Marknadssegmentering använder vi för att identifiera målgrupper och planera marknadsföringen utifrån olika faktorer strategiskt.

Positionering handlar om att förstå var ert företag står på marknaden i förhållande till sina konkurrenter. Målen med positionering ska inte bara spegla vad ni gör idag, utan också bygga upp en riktning om hur företaget planerar att utvecklas, definiera och uppfattas på marknaden.

Varumärkesidentiteten är ert varumärkes visuella element som t.ex. logotyp, webbplats, sociala medierkanaler och visitkort. Allt som visar ert varumärkesbudskap.

Varje framgångsrikt varumärke har strategisk och kraftfull branding bakom sig.

Shape & Brand har över 20 års erfarenhet av att bygga och utveckla starka brand. Vi hjälper vi er med både varumärkes- och brandingprocessen så att ni kan stå starka och unika på marknaden för era kunder och mot era konkurrenter.

Hör av er till oss så berättar vi gärna mer för er!